Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis gewijzigd. In de nieuwe versie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen. Daarnaast zijn enkele bestaande maatregelen verlengd.

De nieuwe goedkeuringen betreffen:

  • De ontvangen subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) tijdens de tweede openstelling is vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit gold ook tijdens de eerste openstelling.
  • Zorglichamen en sociale werkbedrijven zijn onder voorwaarden vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. In een beleidsbesluit over deze voorwaarden zijn overgangsregelingen getroffen, die zouden eindigen op 31 december 2020. De termijn is verlengd tot en met 31 december 2021. Daarnaast is goedgekeurd dat door zorglichamen ontvangen continuïteitsbijdragen toepassing van de vrijstelling niet verhinderen.
  • Toepassing van het nultarief voor de omzetbelasting op de levering van COVID19-vaccins en COVID19-testkits.
  • Toepassing van het lage btw-tarief op online diensten door sportscholen gedurende de lockdown. Dit betreft een eerder vervallen goedkeuring die opnieuw is opgenomen.

Daarnaast zijn enkele bestaande maatregelen verlengd:

  • Het versoepelde beleid voor het verlenen bijzonder uitstel van betaling van belasting is verlengd tot en met 31 maart 2021.
  • De versoepeling betreffende de identificatieplicht in de loonbelasting is tot nader order verlengd.
  • Het ongewijzigd doorlopen van vaste reiskostenvergoeding in de loonheffingen is verlengd tot en met 31 januari 2021.
  • De toepassing van het nultarief op de levering van mondkapjes en het ter beschikking stellen van zorgpersoneel is verlengd tot en met 31 maart 2021.
  • De vrijstelling van belasting in Nederland met progressievoorbehoud over uitkeringen ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’ is verlengd tot en met 31 maart 2021.
  • Voor de herinvesteringsreserve is de coronacrisis aangemerkt als een bijzondere omstandigheid, die uitstel van herinvestering rechtvaardigt.
Bron: | besluit | nr. 2020-247116, Stcrt.2020, 68989 | 29-12-2020