Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 8 december 2020 het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 aangenomen. Het wetsvoorstel bevat een aanpassing van het overgangsrecht levensloopregeling, waardoor dit op 1 november 2021 eindigt in plaats van op 31 december 2021. In het wetsvoorstel worden de berekeningswijze van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de afdrachtvermindering S&O met betrekking tot publieke kennisinstellingen verduidelijkt.

Bron: | wetsvoorstel | 35573 | 07-12-2020